Valstybės simboliai

Valstybės simboliai

Azerbaidžano Respublikos valstybiniai simboliai yra vėliava, herbas ir himnas.

Vėliava 

Azerbaidžano Respublikos vėliavą sudaro trys vienodo pločio juostos. Viršutinė juosta mėlyna, vidurinė raudona, o apatinė žalia. Raudonos juostos centre, abiejose vėliavos pusėse, yra baltas pusmėnulis ir aštuoniakampė žvaigždė.

Mėlyna spalva reiškia tiurkišką azerbaidžaniečių kilmę, raudona – siekį modernizuoti visuomenę ir plėtoti demokratiją, o žalia – priklausymą Islamo civilizacijai.

Trispalvę valstybinę Azerbaidžano vėliavą priėmė Azerbaidžano Demokratinės Respublikos vyriausybė 1918 m. lapkričio 9 d. Demokratinei respublikai žlugus 1920 m. balandžio 28 d. ir ją pakeitus sovietiniam režimu, šios vėliavos buvo atsisakyta. Bet ji buvo grąžinta Nachičevanės Autonominės Respublikos Aukščiausiojo Medžliso įsakymu ir paskelbta autonominės respublikos oficialia vėliava 1990 m. lapkričio 17 d. Tais pačiais metais Nachičevanės Autonominės Respublikos Aukščiausiasis Medžlisas kreipėsi į Azerbaidžano SSR Aukščiausią tarybą prašydamas pripažinti trispalvę Azerbaidžano valstybine vėliava.

1991 m. vasario 5 d. Azerbaidžano Respublikos Aukščiausioji Taryba apsvarstė Nachičevanės Autonominės Respublikos kreipimąsi ir patvirtino trispalvę vėliavą valstybine Azerbaidžano Respublikos vėliava.

Herbas 

Azerbaidžano Respublikos valstybinis herbas – tai Azerbaidžano valstybės suverenumo ir nepriklausomybės simbolis. Valstybės herbe pavaizduotas rytietiškas skydas, pusračiu apsuptas ąžuolo šakomis ir kviečių varpomis. Azerbaidžano valstybinės vėliavos spalvų fone yra aštuoniakampė žvaigždė, kurios viduryje pavaizduota ugnis.

1920 m. sausio 30 d. Azerbaidžano Demokratinės Respublikos vyriausybė nutarė paskelbti konkursą geriausiam valstybės herbui išrinkti. Nutarime buvo nurodyta, kad herbas bus patvirtintas gegužės 28 d. Bet dėl 1920 m. balandžio 28 d. įvykių, herbas nebuvo priimtas.

1990 m. lapkričio 17 d. Nachičevanės AR Aukščiausiasis Medžlisas, aptaręs valstybės herbo klausimą, kreipėsi į Azerbaidžano SSR Aukščiausiąją Tarybą, kad būtų paskelbtas konkursas dėl Azerbaidžano valstybės herbo.

Azerbaidžano Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimu konkursas buvo paskelbtas 1991 m. vasario 5 d. 1991–1992 m. buvo pasiūlyta dešimtys valstybės herbo projektų, buvo svarstomi ir siūlymai naudoti 1919–1920 m. sukurtus projektus.

1993 m. sauso 19 d. Azerbaidžano Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė konstitucijos įstatymą, pagal kurį buvo priimtas šiek tiek pakeistas 1919–1920 m. sukurtas valstybės herbas.

Nacionalinis himnas

1992 m. gegužės 27 d. Parlamentas priėmė įstatymą „Dėl Azerbaidžano Respublikos valstybinio himno“. Šiame įstatyme nustatyta, kad Azerbaidžano valstybinis himnas yra „Azerbaidžano maršas“, 1919 m. sukurtas garsaus kompozitoriaus Uzejiro Hadžibejovo ir poeto Achmedo Džavado.

 

Kompozitorius: Uzejiras Hadžibejovas 
Teksto autorius: Achmedas Džavadas 

 

 

 

Azerbaidžane, Azerbaidžane! Tu – herojų šalis!
Mes mirsim tam, kad Tu būtumei gyvas!
Mes praliesim savo kraują Tave gindami!
Tegyvuoja Tavo trispalvė!
Tūkstančiai paaukojo savo gyvybes,
Tu tapai mūšių lauku.
Kiekvienas karys, kovojęs už Tave,
Tapo herojum.
Mes meldžiamės už tavo klestėjimą,
Mes aukojam savo gyvenimus Tau
Mūsų tikra meilė Tau
Kyla iš pačių širdies gelmių.
Apginti Tavo garbę,
Iškelti Tavo vėliavą
Visi jaunieji pasirengę.
Šlovinga Tėvyne,
Azerbaidžane, Azerbaidžane!

Ieškoti archyve