Vizų reikalavimai

Azerbaidžano Respublikos ambasada
Konsulinis skyrius
Gedimino pr. 35, Vilnius (Konsulinis skyrius dešinėje ambasados pusėje)

Faksas: +370 5 2190042
El. paštas: info@azembassy.lt

Darbo valandos: Pirmadieniais – trečiadieniais - penktadieniais nuo 10.00 iki 12.00

DĖMESIO: Trečiadieniais, 2018 m. Gegužės 23 d., konsulinis skyrius NEDIRBS.

Dėmesio: Nuo 2017 m. sausio 10 d. Viešųjų paslaugų ir socialinių inovacijų valstybinė agentūra vadovaujama Azerbaidžano Respublikos Prezidento pradės tvarkyti elektronines vizas per „ASAN visa“ sistemą. Elektroninė viza bus išduodama per 3 (tris) darbo dienas ir galios 30 dienų. Mokestis už elektroninės vizos išdavimą – 20 JAV dolerių ($). Užsieniečiai ir žmonės be pilietybės detalesnę informaciją apie elektroninę vizą gali rasti tinklapyje www.evisa.gov.az. Paraiškos vizai gauti yra pildomos tame pačiame tinklapyje. Elektroninės vizos bus išduodamos žemiau išvardytų šalių piliečiams.

Nedarbo dienos:

Sausio 1-2 d. Naujieji metai;
Sausio 20 d. Gedulo diena;
Kovo 8 d. Tarptautinė moterų diena;
Kovo 20-26 d. Novrūzas;
Gegužės 9 d. Pergalės prieš fašizmą diena;
Gegužės 28 d. Respublikos diena;
Birželio 15 d. Nacionalinė Azerbaidžano tautos išlaisvinimo diena;

Birželio 16-19 d. - Ramadanas diena
Birželio 26 d. Ginkluotų pajėgų diena
Lapkričio 9 d. Azerbaidžano valstybės vėliavos diena

Gruodžio 31 d. Pasaulio azerbaidžaniečių solidarumo diena;

Kurbanas (2 dienos) ir Ramadanas (2 dienos) – datos keičiasi kiekvienais metais, priklausomai nuo musulmonų kalendoriaus.

1. Prašymas dėl vizos - PRAŠOME PILDYTI KOMPIUTERIU

2.  Form (who is invited by azerbaijani citizen)

Kreipimasis dėl vizos išdavimo (papildomi dokumentai)

1. Galiojantis nacionalinis pasas:

paso originalas ir paso pagrindinio puslapio su nuotrauka kopija

paso galiojimo laikas turi būti ne mažiau kaip 3 mėnesiais ilgesnis už prašomos išduoti vizos galiojimo laiką;

pase turi būti mažiausiai du tušti puslapiai;

2. Leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje (ne Lietuvos piliečiai turėtų pateikti):

leidimo gyventi LR originalas ir viena kopija;

leidimo gyventi LR laikas turi būti ne mažiau kaip 3 mėnesiais ilgesnis už prašomos išduoti vizos galiojimo laiką;

3. Nuotrauka:

Dvi biometrinės spalvotos nuotraukos baltame fone, darytos per pastaruosius 6 mėnesius;

Nuotraukos dydis turi būti 3 cm x 4 cm, kitu atveju prašymas išduoti vizą nebus priimtas;

4. Sveikatos draudimas (kopija) vizos prašymo laikotarpiui (jeigu kviečiančioji šalis neprisiima atsakomybės už sveikatos paslaugų suteikimą)

5. Keleivio bilietas

6. Viešbučio rezervacija. Rezervacijos dokumentas turi būti pasirašytas ir užantspauduotas viešbučio vadovybės. Neoficiali korespondencija (pvz: elektroniniai laiškai ir t.t) su viešbučiu nebus priimama;

7. Darbdavio/švietimo organizacijos raštas (pasirašytas ir su antspaudu), kuriame būtų nurodyta asmeninė informacija, pareiškėjo pareigos kelionės tikslas ir išlaidų padengimas.

8. Pažyma iš banko, įrodanti, kad pareiškėjo sąskaitoje yra pakankama pinigų suma kelionei, apgyvendinimui Azerbaidžane ir grįžimui į savo kilmės šalį.

9. Mokėjimo kvitas (tik banko pavedimu; galimybės atsiskaityti grynais pinigais arba kredito kortele nėra):

Konsulinis mokestis už vizos išdavimą Šengeno šalių piliečiams (įskaitant Lietuvos Respublikos piliečius ir ne piliečius): vienkartinė viza – € 35 Eurai, daugkartinė viza – € 35 Eurai.

Visi banko mokesčių sandoriai (valiutos konvertavimas ir t.t) turėtų būti vykdomi vizos pareiškėjo vardu, priešingu atveju prašymas išduoti vizą negalės būti tvarkomas;

Vizos pareiškėjo vardas ir pavardė, taip pat užrašas “už konsulines paslaugas” turi būti nurodyti mokėjimo kvite;

Mokėjimo rekvizitai: BANKO SĄSKAITA – SWEDBANK.

Sąskaitos numeris: LT757300010116334104

Nuo prašymo išduoti vizą tvarkymo mokesčio atleidžiami šių kategorijų asmenys, pateikę reikalingus kelionės tikslą patvirtinančius dokumentus:

artimi giminaičiai – Azerbaidžano Respublikos piliečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, teisėtai gyvenančių Azerbaidžano Respublikos teritorijoje, sutuoktiniai, vaikai (įskaitant įvaikius), tėvai (įskaitant globėjus), seneliai ir anūkai;

- oficialių delegacijų nariai, įskaitant nuolatinius oficialių delegacijų narius, kurie pagal oficialų Lietuvos Respublikai adresuotą kvietimą dalyvaus oficialiuose susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose;

- mokiniai, studentai, aukštesnių studijų pakopų studentai ir lydintieji mokytojai, kurie vyksta studijų arba mokymo tikslais, įskaitant mainų programas ir kitokią su mokyklomis susijusią veiklą;

- neįgalieji ir, jei reikia, juos lydintys asmenys;

- tarptautinių sporto renginių dalyviai ir juos lydintys asmenys, einantys profesines pareigas;

- mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantys asmenys;

- asmenys, pateikę dokumentus, įrodančius jų kelionės būtinybę dėl humanitarinių priežasčių, įskaitant skubios medicininės pagalbos gavimą, ir tokį asmenį lydintis asmuo, arba asmenys, vykstantys į artimo giminaičio laidotuves arba norintys aplankyti sunkiai sergantį artimą giminaitį;

- pilietinės visuomenės organizacijų atstovai, kai vykstama mokymosi, seminarų, konferencijų tikslais, įskaitant mainų programas;

- pensininkai;

- vaikai iki 12 metų;

- žurnalistai ir juos lydintys techniniai darbuotojai, einantys profesines pareigas.

 

Apsilankymo tipas:

Verslo apsilankymas:

Verslo partnerio iš Azerbaidžano kvietimas azerbaidžaniečių kalba (atspausdintas ant įmonės firminio blanko, pasirašytas ir su antspaudu), kuriame būtų nurodyta asmeninė informacija, kelionės tikslas ir pareiškėjo numatyta kelionės trukmė Azerbaidžane);

kviečiančių organizacijų (nevalstybinių organizacijų) valstybinės registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta notaro.

Turistinis apsilankymas:

Buvimo laikotarpis šalyje taikomas turistinei vizai yra 30 dienų;

Į dokumentų, būtinų vizai gauti, sąrašą reikia įtraukti taip pat dokumentą, įrodantį, kad kelionės tikslas yra turizmas – turizmo kelialapis, keleivio bilietas arba viešbučio rezervacija.

Privatus apsilankymas:

Kviečiančio asmens tapatybės dokumento notaro patvirtinta kopija;

Notaro patvirtintas kvietimas, kuriame kvietėjas įsipareigoja prisiimti finansinius įsipareigojimus, susijusius su užsieniečio ar asmens be pilietybės kelionės išlaidomis (bilietas, kasdienės bei medicininės išlaidos ir pan.) arba kuriame jis įrodo, kad turi pakankamai finansinių išteklių šioms išlaidoms apmokėti;

Taip pat dokumentą, įrodantį, kad kviečiamas asmuo yra darbo migranto arba įgyjančio išsilavinimą užsieniečio/asmens be pilietybės šeimos narys.

Apsilankymas tranzitu:

Tranzito vizos galiojimo laikas yra 5 dienos

Vizų kopijos (išskyrus šalis su beviziu režimu iki paskirties šalies) ir kelionės bilietą iš šalies, kurioje buvo prašoma vizos, iki paskirties šalies (jeigu įmanoma juos gauti) arba kitus kelionę patvirtinančius dokumentus.

Svarbios pastabos:

  • Tinkamai užpildyta ir pareiškėjo pasirašyta vizos prašymo forma. Prašymo išduoti vizą forma turi būti atspausdinta juodu rašalu ant atskirų lapų ir turi būti užpildyta DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS.
  • Į visus klausimus turi būti atsakyta, kitaip forma nebus priimta.
  • Viza yra išduodama per 10 dienų (gali užsitęsti iki 30 dienų).
  • Visi pareiškėjai dėl vizos išdavimo turi kreiptis į Konsulinį skyrių asmeniškai. Atsisakymo išduoti vizą atveju prašymas dėl vizos išdavimo nebus tvarkomas.
  • Konsulinis skyrius pasilieka teisę reikalauti papildomų dokumentų, jeigu tai yra būtina išduodant vizą.
  • Visi užsienio piliečiai, keliaujantys į Azerbaidžaną ilgesniam laikotarpiui nei 15 dienų, turėtų kreiptis į Valstybės migracijos tarnybą registracijai. 
  • Pareiškėjo sumokėta suma už vizos išdavimą nėra grąžinama atsisakymo išduoti vizą atveju.
  • Ambasada norėtų priminti, kad tiems, kurie keliavo į okupuotas teritorijas be išankstinio Azerbaidžano Respublikos leidimo, bus uždrausta patekti į Azerbaidžano Respubliką.
  • Nepilnamečiams vaikams reikalingas gimimo liudijimas (originalas ir kopija)

Valstybė yra šalių, į kurias vykstant rekomenduojama atkreipti dėmesį į kelionės saugumą, sąraše. Visi šiame puslapyje pateikti patarimai yra tik rekomendacinio pobūdžio. Ar vykti į konkrečią valstybę, keliautojas turi nuspręsti pats.

Jei atidžiai perskaičius informaciją iškilo papildomų klausimų, kreipkitės telefonu +370 5 2195601

Ieškoti archyve