2016-09-13

„Azerbaidžano reportažai“: Ten žydai gyvena tris tūkstančiu metų… (nuotraukos, video)

Žydai Azerbaidžane? Sunku patikėti. O vis dėlto – taip!

Jau ne pirmą tūkstantmetį Šiaurės Azerbaidžane įsikūrę kalnų žydai, kurių iš šio krašto neišblaškė nei istorijos vėjai, nei geresnio gyvenimo paieškos.
Per amžių amžius savo bendruomenėje jie saugojo savo kalbą, tradicijas, apeigas, gražiai sugyveno su visų tautybių kaimynais ir XXI amžių pasiekė išlaikę žydišką savastį.

Tos bendruomenės centras – Azerbaidžano Kubos rajono Krasnaja Sloboda miestelis, kur lankėsi ir Alko komanda.Sloboda – slaviškas pavadinimas, besisiejantis su rusišku žodžiu слобода (свобода – laisvė). Gyvenviečių tokiu pavadinimu yra daugelyje kažkada Rusijos okupuotų kraštų,taip pat ir Lietuvoje (apie 40). Šis žodis imperijoje taip pat galėjo reikšti didelį kaimą, kuriame yra kelios cerkvės, o gyventojai daugiau užsiima amatais nei žemės ūkiu.

Kažkada šis Azerbaidžano miestelis vadinosi Evreiskaja Sloboda (Žydų Sloboda). Prie sovietų pervadintas Krasnaja Sloboda (Raudonoji Sloboda), taip ir liko Krasnaja. Išmintingi žydai nutarė nebekaitalioti pavadinimo. Esmė, pasak, jų slypi kitur.

Kur? Apie tai Krasnaja Slobodoje Audrys Antanaitis kalbasi su Kubos rajono vykdomosios valdžios atstovu šiam miesteliui Pisachu Isakovu. Filmuoja Arūnas Sartanavičius.

 

Ieškoti archyve